Kontaktujte nás: +420 541 633 840

Teplárna Trmice - rekonstrukce pneudopravy 2.část

Společnost T-Project Group dokončila technologii pro využití nedopalu v úletovém popílku. 

Rekonstrukce stávající pneudopravy TTR I  

Rekonstrukce stávající pneudopravy TTR I je navržena z toho důvodu, aby bylo možno úletový popílek z elektrofiltru roštových kotlů, který obsahuje nad 10% nedopalu, dopálit ve stávajícím granulačním kotli K5, popř. K6. Pro dobré dopálení popílku z roštových kotlů v jednom z granulačních kotlů svědčí i fakt, že úletový popílek z granulačních kotlů obsahuje do 2% nedopalu.Aby se však úletový popílek z roštových kotlů v granulačním kotli dobředopálil, je nezbytné co nejlépe splnit následující podmínky:
 

  • Co nejvíce předehřát úletový popílek, než vstoupí do spalovací komory
  • Kontinuální přívod úletového popílku do spalovací komory
  • Přívod úletového popílku do místa s dostatečnou teplotou spalin
  • Přívod úletového popílku do místa s dostatečnou koncentrací kyslíku
  • Rovnoměrné rozptýlení úletového popílku v proudu spalin
  • Co nejdelší doba setrvání úletového popílku ve spalovací komoře
     


    Rekonstrukce stávající pneudopravy TTR I

Protože přímý přívod úletového popílku do spalovací komory pneudopravou nesplňuje výše uvedené podmínky v dostatečné míře, bylo zvoleno kontinuální dávkování úletového popílku z roštových kotlů do všech provozovaných mlýnských okruhů. Zvolené řešení je sice o něco nákladnější než přímý přívod úletového popílku pneudopravou, avšak z hlediska požadovaného výsledku nejspolehlivější, protože výše uvedené podmínky pro kvalitní dopálení jsou splněny 

Rekonstrukce stávající pneudopravy TTR I

pouze při tomto provedení.

Reference