Kontaktujte nás: +420 541 633 840

Teplárna Kyjov - spalinový výměník

Společnost T-Project Group dokončila výstavbu spalinového výměníku pro využití odpadního tepla ze sklářské vany pro Teplárnu Kyjov.


Na rekonstrukci a modernizaci sklářské vany SV52 společnosti VETROPACK MORAVIA GLASS, a.s. navázala Teplárna Kyjov, a.s. samostatnou investiční akcí, u které jsou spaliny proudící do komína před spalinovým ventilátorem odkloněny pomocí ocelového potrubí do nového výměníku spaliny-voda V52. V tomto tepelném výměníku se využívá odpadního tepla ze spalin o teplotě cca 380°C. Po průchodu výměníkem se vychlazené spaliny vrací potrubím zpět před ventilátor do jeho sběrné komory a odtud dále do komína.
 

Teplárna Kyjov - spalinový výměník Teplárna Kyjov - spalinový výměník

Výměník spaliny - voda

 

Teplárna Kyjov - spalinový výměník Výměník V52 sestává ze dvou symetrických dílů, které se skládají z hladkých trubek o Ø25 mm a tloušťce stěny 3,6 mm vyrobených z materiálu třídy 12. Spaliny natékají na hladké trubky příčně. Výměník je souproudého provedení z důvodu potlačení kondenzace spalin. V jednom dílu výměníku jsou hladké trubky navařeny na vstupní a výstupní vodní komoru DN200, které jsou vyrobeny z materiálu tř.12. Hladké trubky jsou instalovány v ocelové krabici, která je z vnější části tepelně izolována. Na prvním dílu vnějšího povrchu je tepelná izolace o tloušťce 200 mm a je chráněna těsnicím plechem. Na druhém dílu je tepelná izolace o tloušťce 140 mm a je taktéž chráněna těsnicím plechem. Z důvodu možného zanášení teplosměnných ploch pevnými částicemi nebo jinými nečistotami je výměník navržen oplachovatelný. Čištění trubek je prováděno užitkovou vodou. Výkon výměníku se řídí množstvím spalin přivedeným na vstup výměníku. Důležitým požadavkem zadání je způsob regulace výkonu výměníku, tak aby mohl být provozován od maxima až po odběry tepla pod 1 MW. Tento požadavek je zajištěn nucenou cirkulací teplé vody osazenými dvěma čerpadly. Jedno čerpadlo je v provozu a druhé čerpadlo je záložní. Konstrukce výměníku je navržena pro umístění v  temperované hale, proto není vybaven ochranou proti zamrznutí.
 

Také viz.: Ke stažení - Využití odpadního tepla ze sklářské vany.pdf

Teplárna Kyjov - spalinový výměník
Reference