Kontaktujte nás: +420 541 633 840

Teplárna Kyjov - obtoky spalinových kotlů

Společnost T-Project Group skončila výstavbu dvou obtoků spalinových kotlů pro Teplárnu Kyjov.

 

MONTÁŽ DVOU KOMÍNŮ S DIFUZORY


Difuzory slouží ke zpomalení rychlosti toku spalin a to má za důsledek snížení hlučnosti, která vzniká za výstupem z komínu.

 Obtoky zajišťují průtok spalin mimo kotle. Toto řešení umožní rychlé na

jíždění dvou spalinových turbín bez kotlů, popřípadě i s kotli, aniž by kotle jakýmkoliv způsobem omezovaly provoz spalinových turbín.

 

Teplárna Kyjov obtoky spalinových kotlů Teplárna Kyjov obtoky spalinových kotlů

 

 

 

 

 

 NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ – STRUČNÝ POPIS

 

 V současné době využívá Teplárna Kyjov dvě spalovací turbíny na zemní plyn v kogeneračním procesu se zařazenými parními kotli. Stávající uspořádání obou kogeneračních jednotek neumožňuje samostatné najíždění spalinových turbín bez provozu parních kotlů, které najíždějí na plný výkon přibližně 1 hodinu. Protože Teplárna Kyjov zamýšlí provozovat stávající spalinové turbíny ve službách k vykrývání špičkových spotřeb elektrické sítě, kde se požaduje rychlost najetí spalinových turbín na plný výkon do 15 minut. Instalují se v současnosti obtoky spalin okolo parních kotlů. Instalování obtoků spalin umožní splnit i tvrdé požadavky rychlého najetí spalovacích turbín na plný výkon. Výkon každé samostatné turbíny činí max. 7,5 MW.


 

Teplárna Kyjov obtoky spalinových kotlů Teplárna Kyjov obtoky spalinových kotlů
Teplárna Kyjov obtoky spalinových kotlů
Reference