Kontaktujte nás: +420 541 633 840

M.P.G.C. Sýrie - projekt vysokotlakých výměníků pro bloky 2x165 MW

Předmětem dodávky byl kompletní design  dvou vysokotlakých ohříváků napájecí vody, typ RF 51W 001.

Nosná média

 

Primární teplonosné médium horká napájecí voda
Sekundární teplosměnné médium přehřátá pára / podchlazený kondenzát

 

Parametry nosných médií

Napájecí voda na vstupu do ohříváku

 

Tlak         145 bar
Teplota         180 °C
Průtok         415 t/hod.

 

Napájecí voda na výstupu z ohříváku

 

Tlak         145 bar
Teplota         240 °C
Průtok         415 t/hod.

 

Topná pára na vstupu do ohříváku

 

Tlak         35 bar
Teplota         380 °C
Průtok         45,3 t/hod.

 

 

Tepelný výkon ohříváku na straně topné vody     29 MW

 

Ohříváky byly vyrobeny v LKH a Královopolské,a.s
Dodavatelem byl Alstom Power.
 

Řešitel:            Dr.Ing. Pavel Nekvapil
Realizace:        Vlastimil Podlucký

Reference