Kontaktujte nás: +420 541 633 840

M.P.G.C. Mehardeh - Sýrie - Rekonstrukce kotlů 2x496 t/h

Předmětem projektu bylo komplexní zpracování systému rekonstrukce dvou kotlů o parním výkonu 496 t/h v následujícím rozsahu:

  • Prováděcí projekt, výrobní dokumentace, technické postupy demontáže a montáže hořáků, projekt zkoušek a najetí kotlů. 

  • Prováděcí projekt „Rekonstrukce kotlů K3 a K4“ v Elektrárně Mehardeh v Syrské arabské republice byl vypracován na základě „Technického tendru“ vydaného Ministerstvem energetiky v Sýrii dne 24.května 2004. 


Původně olejové kotle K3 a K4 s přirozenou cirkulací parovodní směsi byly dodány firmou SGP a do provozu byly uvedeny postupně v roce 1988 a 1989. Následně byly oba kotle plynofikovány pro spalování mazutu a zemního plynu. 

Po rekonstrukci jsou kotle charakterizovány následujícími projekčními parametry: 

Výkon kotle % 50 75 100
Tepelný výkon kotle MWt 202 294 390
Elektrický výkon turbíny MWe 82,5 123,8 165
Parní výkon kotle kg/s 66,5 100 137,5
Tlak přehřáté páry barg 126,6 128 130,1
Teplota přehřáté páry °C 541 541 541
Průtok přihřáté páry kg/s 61,1 92,2 126,4
Tlak přihřáté páry barg 15,4 23 31
Teplota přihřáté páry °C 529 541 541
Teplota napájecí vody °C 200 221 238


Aby bylo dosaženo maximálně možného výkonu kotlů K3 a K4, byly v rámci rekonCelkový pohled na kotel K4, v pozadí K3 - před zahájením rekonstrukcestrukce provedeny tyto hlavní modifikace:
  

  • Teplosměnná plocha přehříváku 1 byla zmenšena o cca 33%, aby se zmenšila teplota přehřáté páry na jeho výstupu, a to především při spalování zemního plynu, pod maximálně dovolenou teplotu.

  • Teplosměnná plocha ekonomiséru byla zvětšena o cca 12,5% pro kompenzaci zmenšení teplosměnné plochy přehříváku 1.

  • Nové čelní kombinované hořáky byly modifikovány takovým způsobem, aby se snížila průměrná teplota spalin na výstupu ze spalovací komory a zároveň byl průběh teploty spalin v této oblasti rovnoměrný.

  • Oprava a výměna opotřebených a poškozených částí a zařízení obou kotlů, aby provoz kotlů po jejich rekonstrukci byl spolehlivý a bezpečný.

Výrobně se na rekonstrukci podílela česká firma LKH Rychnov.
Dodavatel hořáků: Mehldau&Steinfath, SRN
Dodavatel systému M+R: ELMA-MaR, Česká republika 
Montáže: Syrské montážní firmy
 

Technický řešitel rekonstrukce: Dr.Ing. Pavel Nekvapil
Hlavní projektant: Ing. Pavel Otřísal
Project manager: Ing. Pavel Depiak

Reference