Kontaktujte nás: +420 541 633 840

Využití odpadního tepla

GFX | vyuziti-odpadniho-tepla.JPGV tomto tepelném výměníku se využívá odpadního tepla ze spalin o teplotě do 400°C. Po průchodu výměníkem se vychlazené spaliny vrací potrubím zpět před ventilátor do jeho nasávací komory a odtud dále do komína.
 

Parametry výměníku tepla V52:

Maximální přetlak na straně vody:
1,6 MPa

Jmenovitá teplota vody na vstupu:
75°C

Jmenovitá teplota vody na výstupu:
110°C

Jmenovitá teplota spalin na vstupu:
380°C

Jmenovitý průtok spalin:
35 500 Nm3/hod

Jmenovitý tepelný výkon:
2,5 MWt
 

Konstrukce výměníku

Výměník V52 sestává ze dvou symetrických dílů, které se skládají z hladkých trubek o ø25 mm a tloušťce stěny 3,6 mm vyrobených z materiálu třídy 12. Spaliny natékají na hladké trubky příčně. Výměník je souproudého provedení z důvodu potlačení kondenzace spalin. Z důvodu možného zanášení teplosměnných ploch pevnými částicemi nebo jinými nečistotami je výměník vybaven systémem oplachovacích trubek. Oplachování trubek je prováděno technologickou vodou.
 

Teplovodní výměník a propojovací potrubí k němu jsou vybaveny tepelnou izolací s oplechováním.
 

Optimální provoz výměníku je řízen automaticky pomocí stávajícího řídicího systému.

Výkon výměníku se řídí množstvím spalin přivedeným na vstup výměníku a je ho možno regulovat tak, aby mohl být provozován od maxima až po odběry tepla cca 0,5 MW. Tak velký regulační rozsah výkonu je zajištěn nucenou cirkulací teplé vody pomocí dvou oběhových čerpadel. Dále řídicí systém hlídá teplotu spalin odváděných za ventilátorem do komína. Pokud by tato teplota klesla pod žádanou hodnotu (cca 170°C), pak se sníží výkon výměníku takovým způsobem, aby se teplota spalin vrátila na žádanou hodnotu.
 


Dochlazovač spalin

GFX | dochlazovac_spalin3.jpg

Technické parametry

Tepelný výkon dochlazovače: 60 kW

Vstupní teplota topné vody: 60°C

Průtok topné vody: 80 t/h

Vstupní teplota spalin: 177°C

Průtok spalin: 2340 kg/h

 

Podmínky pro dosažení tepelného výkonu:

 

  • nezanesená teplosměnná plocha dochlazovače sazemi
  • teplosměnná plocha může být zaprášena pouze pevným prachem vzniklým při optimálním spalování zemního plynu.

 

Konstrukce výměníku

Dochlazovač sestává ze žebrovaných trubek ø57x3mm z materiálu tř.12. Žebra tloušťky 1,5mm a o výšce 25mm jsou vyrobeny z materiálu tř.11. Žebrované trubky jsou instalovány v ocelové krabici, která je z vnější části tepelně izolována. Na vnějším povrchu je tepelná izolace o tloušťce 60mm chráněna těsnicím plechem. Žebrované trubky jsou navařeny na vstupní a výstupní vodní komory DN150, které jsou vyrobeny z materiálu tř.12.
 

Spaliny natékají na žebrované trubky příčně, přičemž dochlazovač je s ohledem na proudění médií protiproudý. Pokud může docházet k zanášení teplosměnných ploch sazemi nebo jinými nečistotami, pak lze dochlazovač navrhnout rozebíratelný, aby se mohly mezižeberní prostory trubek snáze čistit. Čištění žebrovaných trubek je možno provádět ocelovými dráty, tlakovým vzduchem nebo tlakovou vodou. Jsou-li spaliny dostatečně čisté, pak je provoz dochlazovače bezúdržbový.

Reference