Kontaktujte nás: +420 541 633 840

Využití nedopalu v popílku

Ve spolupráci se společností Kohout firma T-Project Group spol. s r.o. realizuje dopravu úletového popílku z roštových kotlů a jeho dopálení v granulačních kotlích.

 GFX | nedopal.JPG

Úletový popílek z elektrofiltru roštových kotlů popřípadě z II.tahů roštových kotlů, který obsahuje nad 10% nedopalu, lze dopálit v granulačním kotli. Pro dobré dopálení popílku z roštových kotlů v jednom granulačním kotli svědčí i fakt, že úletový popílek z granulačních kotlů obsahuje do 2% nedopalu. Aby se však úletový popílek z roštových kotlů v granulačním kotli dobře dopálil, je nezbytné co nejlépe splnit následující podmínky:

 

  • Co nejvíce předehřát úletový popílek, než vstoupí do spalovací komory
  • Kontinuální přívod úletového popílku do spalovací komory
  • Přívod úletového popílku do místa s dostatečnou teplotou spalin
  • Přívod úletového popílku do místa s dostatečnou koncentrací kyslíku
  • Rovnoměrné rozptýlení úletového popílku v proudu spalin
  • Co nejdelší doba setrvání úletového popílku ve spalovací komoře


Výpočet úspory hnědého uhlí za rok 

Výpočet úspory hnědého uhlí za rok spálením úletového popílku z roštových kotlů v granulačních kotlích je proveden pro konzervativně zadané parametry:

 

Průměrné množství spalovaného popílku z roštových kotlů                        2000 kg/h

Minimální nedopal ve spalovaném popílku z roštových kotlů                              12 %

Maximální nedopal ve spalovaném popílku z granulačních kotlů                           2 %

Maximální obsah hořlaviny v hnědém uhlí                                                          40 %

Celkový počet provozních dnů pneudopravy za rok                                     300 d/rok

Průměrná cena hnědého uhlí za rok                                                            600 Kč/t

 

Výpočet

Úspora = 2000 x (12-2)/40 x 24 x 300 x 600/1000 = 2.160.000,- Kč/rok

 

Kromě úspory hnědého uhlí je nutno také vzít v úvahu úspory vzniklé tím, že směs úletového popílku ze všech uhelných kotlů bude mít výrazně nižší obsah nedopalu, než je tomu dosud.
GFX | nedopal2.JPG GFX | nedopal_popilku | P2010052.JPG

GFX | nedopal_popilku | P4230100.JPG GFX | nedopal_popilku | P6190051.JPG

GFX | nedopal_popilku | P8160003.JPG GFX | nedopal_popilku | PA210007.JPG

Reference