Kontaktujte nás: +420 541 633 840

Vynašeče škváry

  • Výkon vynašeče dle požadavku zákazníka

  • Ovládání rychlosti posuvu řetězu frekvenčním měničem

  • Ochrana elektropohonu proti přetížení

  • Elektropohon s bezúdržbovou převodovkou

  • Automatické napínání unášecích řetězů

  • Zvýšená životnost řetězu a namáhaných částí

  • Signalizace přetržení řetězů

  • Automatické mazání ložisek

  • Stavebnicový systém
 

GFX | vynasece-skvary.jpg

 Technický popis vynašeče škváry

Do prostoru vynašeče s vodní náplní padá žhavá škvára a popel. Vynašeč slouží ke zchlazení a k bezprašnému transportu směsi škváry a popele od výsypky kotle k drtiči a dále do splavňovacího kanálu, přičemž ve spojení s ocelovou výsypkou tvoří dobré utěsnění zabraňující vnikání falešného vzduchu do kotle z prostoru kotelny. Vynašeč škváry je obvykle instalován na podlaží ±0,0 m. Skládá se ze svařované vany, poháněcí stanice s předním hnacím hřídelem a pohonem, napínací stanice se zadním napínacím hřídelem a vynášecího řetězu. Střední část vynašeče, tj. vana pod výsypkou kotle, může být buď pevně uchycená do základu nebo mobilní na pojezdových kolečkách. Vratný řetěz pod vanou je přístupný po odstranění bočních krytů, i za provozu.
 

Rovná část vany je sestavena z několika svařovaných dílů, s boky a dnem vyztuženými plochou ocelí a válcovanými profily. Šířka vany je 1400 mm, délka dle potřeby a vana je zakončena spojovacími přírubami pro sešroubování s poháněcí a vratnou stanicí. Nosná konstrukce vany je vyrobena z profilů U100 a U120 a je opatřena úchytnými patkami. Spojení vany s nosnou konstrukcí je provedeno pomocí šroubů.V bocích vany jsou pro zpřístupnění vnitřního prostoru vynašeče, ale i spalovací komory kotle, instalována čisticí a kontrolní dvířka. Dno vany a šikmý náběh dna poháněcí stanice jsou vyloženy otěruvzdorným plechem.
Hloubka vody ve vaně je cca 500 mm a spolehlivě zajišťuje těsnost spodku spalovací komory díky dostatečnému ponoření ocelové výsypky. Minimální výšku hladiny ve vaně zajišťuje přívod vody ústící nad vanu. Maximální výška vody je regulována bočním přepadem umístěným na boční části vany. Voda přetékající přepadem protéká trubkou DN 100 do splavňovacího kanálu. Těsně nad dnem vany je umístěno vypouštěcí hrdlo DN 100 s třmenovým šoupátkem, po jehož uvolnění je možno vypustit veškerý obsah vody ve vynašeči. Zadní strana vany je zakončena přírubou, kterou je spojena s napínací stanicí. Spoj je pojištěn těsnícím svarem.
 

K přední části vany je připojená poháněcí stanice, jejíž dno je skloněno 30° od vodorovné roviny. Konec nakloněného dna tvoří přepad vynášené škváry a zbytku vody do drtiče, který je umístěn pod poháněcí stanicí. K bočním stěnám jsou přišroubována ložisková tělesa, v nichž jsou uložena ložiska a poháněcí hřídel. Na hřídeli jsou pery unášena dvě řetězová kola, která pohánějí vynášecí řetěz se škrabákovými vyhrnovači. Na boční stěně v místě nad drtičem jsou umístěna dvířka pro kontrolu a případné uvolňování zablokovaného rotoru drtiče. Napojení na drtič je provedeno pomocí přírub. Celá horní část poháněcí stanice nad pracovním prostorem je chráněna krytem. Na konstrukci poháněcí stanice je instalován přírubový elektromotor s frekvenčním měničem a s jednorychlostní planetovou převodovkou, která je nasunuta na poháněcí hřídel. Vynašeč je vybaven automatickým mazáním všech ložisek.Napínací (vratná) stanice je připojená šroubovanými přírubami na zadní část vany. Dno se za vodícími kladkami zvedá pod úhlem 30° od svislé roviny. Zadní napínací hřídel je rovněž uložena v ložiskách a jsou na ní uchycena dvě řetězová kola s prokluzem, čímž se vyrovnávají případné rozdílné délky obou vynášecích řetězů. Příslušné ložiskové skříně jsou uloženy suvně ve vedeních přišroubovaných k horním přírubám napínací stanice. Ke každé ložiskové skříni je připojeno napínací zařízení s pružinami, které slouží k nastavení síly napnutí řetězu. Napínání unášecích řetězů je možno provádět také automaticky pomocí tlakového vzduchového válce. Na bočních stěnách napínací stanice jsou letmo uložené 4 vodící kladky. Zadní část napínací stanice je pro lepší vizuální kontrolu stavu vynášecího řetězu uzavřena krytem z děrovaného plechu. Mezi horním a spodním krytem zadního čela napínací stanice je umístěna konzola se dvěma snímači pro signalizaci chodu vynášecího řetězu.Vynašeč škváry je vybaven dvěma vynášecími řetězy s články 22x86, které jsou vyrobeny z materiálu 21MnNiMoCr. Volné konce obou řetězů jsou spojeny spojovacími články VHV22x86. Na řetězy, u kterých nesmí dojít při montáži ke zkroucení, jsou pomocí třmenů KFB 22x86 uchyceny škrabáky, které vynáší škváru směrem k poháněcí stanici. Škrabáky jsou na řetězy uchyceny na každém 9. článku. Příčná vzdálenost mezi řetězy je 1224 mm. Řetěz je v pracovním prostoru tažen škrabáky po třecím plechu dna a vrací se pod vanou po spodních drahách vedení. Řetěz je u dna vynašeče veden a přidržován vodícími kladkami. Po celé délce vany je vynášecí řetěz chráněn snímatelnými kryty.Rozvod vody pro vynašeč a pro chlazení ocelové výsypky je připojen na stávající přívod vody DN 100. Voda je rozvedena trubkou DN 80. Všechna potrubí pro oplachování jsou zakončena tryskou a příslušnými uzavíracími armaturami (kulovými kohouty). Napouštění vody do vany se provádí přes oplachovací trysky vodících kladek. Přepad vody je proveden na boku vany z přepadové nádoby trubkou DN 125 a zaústěn do splavňovacího kanálu. Pod přepadovou nádobou je ze dna vany vyústěna trubka vypouštěcí DN 80 s příslušnou uzavírací armaturou a rovněž zavedena do splavňovacího kanálu.

  

 

   


   Umístění vynašeče škváry pod výsypkou kotle

Vynašeče škváry

Reference