Kontaktujte nás: +420 541 633 840

Hospodářství biomasy

BIOMASA se v současné době skloňuje snad ve všech pádech. Její použití se stává jedním z hlavních způsobů jak šetřit neobnovitelné energetické zdroje a životní prostředí. Náhrada části hnědého nebo černého uhlí suchou biomasou v teplárenských provozech s kogenerační výrobou elektrické energie přináší výhody nejen ekologické, ale zejména velký ekonomický efekt.
 GFX | biomasa.JPG

T-PROJECT GROUP, spol. s r.o. ve spolupráci s PEEM, spol. s r.o. nabízí pro tento typ aplikace ucelený systém skladování, vážení a dávkování biomasy do toku uhlí - Kompletní palivové hospodářství biomasy. Systém je svým způsobem unikátní, protože představuje ucelené řešení pro teplárny, pracující s práškovými nebo i roštovými kotli a dovoluje velkou variabilitu při použití alternativních paliv a jejich kontinuálním spalování.
 
GFX | Hosp_biomasy_3.JPG 

Společnost PEEM je specialistou na manipulaci s materiály, společnost T-PROJECT GROUP na spalovací procesy. Ve vzájemné spolupráci jsou obě firmy schopny pokrýt problematiku biomasy od A až do Z.

POPIS ZAŘÍZENÍ A FUNKCE

Zařízení se skládá z krytého zásobníku biomasy, který je umístěn pokud možno co nejblíž stávajícímu kanálu dopravy uhlí. Zásobník se zaváží ze strany kolovým nakladačem. Zásobník je vybaven pohyblivou podlahou s táhly (počet táhel je variabilní a odvisí od velikosti zásobníku - obvykle tři táhla), na kterých jsou namontována jednotlivá hrábla. Hrábla postupně posunují biomasu z prostoru vlastního zásobníku do příčného podavače. Polohy pohyblivé hydraulické podlahy jsou snímány GFX | zasobnik-biomasy-litovel.jpglimitními spínači umožňující automatický provoz. Pohyblivá podlaha je ovládána hydraulickou jednotkou. Podavač je řešen jako šnekový nebo redler, motoricky ovládaný, s frekvenčním měničem. Výpad ze šnekového podavače je propojen se vstupem na dávkovači pásovou váhu, umístěnou přímo pod ním v samostatné místnosti, nejlépe bezprostředně nad uhelným kanálem. Z váhy biomasa propadne skluzem na stávající dopravník uhlí do jeho proudu.
 

 1. koncový snímač polohy – poloha zasunuto
 2. koncový snímač polohy – poloha vysunuto
 3. hydraulický válec
 4. patka hydraulického válce
 5. hydraulický agregát
 6. zábrana složená z dřevěných hranolů 50x200
 7. ultrazvukový hladinoměr
 8. vynášecí redler T-PROJECT GROUP
 9. výškově stavitelné hradítko – max. 1,5m od podlahy
 10. posuvný rošt vyhrnovací podlahy T-PROJECT GROUP
 11. pevné hrabla vyhrnovací podlahy T-PROJECT GROUP
 12. pevný rošt vyhrnovací podlahy T-PROJECT GROUP
 13. ultrazvukový hladinoměr
 14. výdřeva – hranol 100x200 (zásobník), hranol 50x200 (strojovna)

 


Pokud to dispoziční řešení nedovolí, je potřeba do linky vložit dopravní zařízení (šnekový, pásový dopravník), kterým biomasa překoná potřebnou vzdálenost k místu dávkování do proudu uhlí.

GFX | Hosp_biomasy_6.JPG
Vlastní podávací zásobník se skládá z betonové podlahy a bočních stěn, které jsou tvořeny vyjímatelnými smrkovými trámci. Zásobník je zastřešen. Výška bočnic (mimo vstupní strany) je variabilní. Ze strany nakládky jsou vždy v jednom poli (podle potřeby) trámcové bočnice sníženy na vhodnou manipulační výšku dle potřeby obsluhy navážení. Biomasa je skladována do výšky cca 3 m. Objem zásobníku je navržen podle potřeby, může činit cca 100 až 200 m3, t.j. cca 20 až 40 t při biomase o nízké sypné hmotnosti (200 kg/m3). Při vyšší sypné hmotnosti hmotnost skladovaného biopaliva relevantně roste.


U vážení a dávkování biomasy se jedná o klasický regulační obvod. Protékající množství materiálu vynášené podávacím zařízením ze zásobníku je měřeno a hodnota okamžitého dopravovaného množství (t/h) je porovnávána s hodnotou žádanou. Podle rozdílu těchto dvou hodnot je regulován výkon objemového podá-vacího zařízení. Váhaje vybavena frekvenčním měničem. Součástí váhy je vážní elektronika, která zajišťuje výše uvedenou regulaci a která přímo komunikuje s frekvenčním měničem předřazeného šnekového podavače.


Výkon dávkování závisí od sypné hmotnosti dávkovaného materiálu a může činit až cca 121 m3/hod pro slámu (200 kg/m3).


Provoz celého hospodářství je plně automatický, je začleněno do nadřazeného řídícího systému a podléhá řízení a kontrole z centrálního velína teplárny.

PALIVOGFX | Hosp_biomasy_8.JPG

Obecné požadavky na palivo - biomasu jsou následující:

Vhodná jsou paliva s tuhou konzistencí, která se dobře sypou, nejsou vhodné materiály s vysokou vlhkostí, lepivé, pastovité nebo tekuté konzistence. Co se týče velikosti částic, je všeobecným limitujícím faktorem velikost do 50 mm. Tomuto charakteru odpovídají například :

 • piliny, hobliny
 • sláma (obilninová, řepková), upravená posekáním na velikost vláken do 50 mm zelená nebo hnědá štěpka, upravená posekáním na velikost kousků do 50 mm peletky obilný prach 

VÁŠ PŘÍNOS

vložená investice se vrací velmi rychle. Základní efekt je totiž hned trojí:

 • zelený bonus- příplatek k ceně za prodanou elektrickou energii
 • úspora povolenek C02 náhrada fosilního paliva biomasou
 • úspora palivových nákladů

NABÍZÍME

Naše společnost Vám nabízí kompletní dodávku palivového hospodářství na klíč. Vypracujeme pro Vás úvodní studii, všechny úrovně projektové dokumentace, pomůžeme s vyřízením stavebního povolení. Zajistíme kompletní dodávku, realizujeme strojní, stavební i část elektro a MaR.


Ve spolupráci s Vámi uvedeme zařízení do provozu a zaškolíme provozovatele.

 

Spalovat biomasu ve velkém se Vám vyplatí.
GFX | Hosp_biomasy_5.JPG 

Reference