Kontaktujte nás: +420 541 633 840

Produkty a služby


DENOX
 • Stanovení rozsahu opatření snižujících obsah NOx ve spalinách na limity emisí, předepsané provozovatelům energetických zařízení od 1.1.2016 
 • Návrhy aplikací snižující obsah NOx ve spalinách
 • Instalace primárních opatření na kotlech
 • Návrh a aplikace sekundárních opatření na kotlech
 • Modifikace systému regulace kotlů pro nový spalovací systém
 • Seřízení spalování a provozu kotlů


KOTLE
 • Dodávky a  rekonstrukce kotelních jednotek se spalováním fosilních paliv 
 • Dodávky kotlů na odpadní teplo
 • Modernizace a výměna spalovacích systémů kotlů
 • Rekonstrukce a dodávky palivových hospodářství
 • Modifikace a dodávky systémů regulace kotlů
 • Rekonstrukce kotlů pro jiný druh paliva
 • Rekonstrukce a opravy tlakových částí kotlů
 • Zvýšení účinností kotlů


OBNOVITELNÉ ZDROJE
 • Aplikace biomasy pro kombinované spalování s uhlím
 • Výroba elektrické energie a tepla z biomasy
 • Návrhy a dodávky hospodářství biomasy pro spalování v kotli
 • Využití odpadního tepla k výrobě tepelné a elektrické energie
 • Modifikace a dodávky systémů regulace kotlů
 • Návrhy a dodávky výměníků využívající odpadní teplo


PROJEKTOVÁNÍ A TECHNICKÉ STUDIE
 • Komplexní činnosti v oblasti projektování, konstrukce, tepelných a pevnostních výpočtů 
 • Projekty modernizací kotelních jednotek
 • Projekty kotelen a energetických jednotek
 • Návrhy a projekty výměníků, včetně výměníků teplonosného oleje
 • Komplexní studie řešení ekonomiky provozu energetické jednotky
 • Feasibility study
 • Technické studie
Reference