Kontaktujte nás: +420 541 633 840WWW: www.t-project.cz

Email: brno@t-project.cz

Adresa: Křižíkova 70, 612 00

Brno, Česká republika

Telefon: +420 541 633 840

Fax: +420 541 633 841


Zvětšit mapu

Úprava spalování parního kotle K5

10.01.2014
Firma T-Project Group spol s r.o. úspěšně dokončila zakázku na úpravu spalování parního kotle K5 v Plzeňské teplárenské, a.s.

Byly splněny garantované emisní limity NOx=300mg/m3 a CO=200mg/m3

GFX | novinky | RTEmagicC_P1230005.JPG.jpg

Předmětem plnění veřejné zakázky byla úprava spalovacího procesu parního kotle K5 za účelem maximálního snížení emisí Nox a CO v celém regulačním rozsahu, a to bez použití sekundárních opatření (zástřik reagentu). Současně je řešeno rozšíření regulačního rozsahu parního výkonu kotle bez nutnosti stabilizace při nízkém výkonu a dále byla zvýšena účinnost kotle na 88,5%. Účelem tohoto zásahu do spalovacího procesu je snaha maximálně se přiblížit novým emisním limitům platným od 1.1.2016 (NOx…200 mg/m3).

GFX | novinky | RTEmagicC_proudeni2.JPG.jpgÚprava spalování kotle K5 je založena na instalaci 4ks nízkoemisních uhelných hořáků, které nahradí původní hořáky. Celá rekonstrukce je technicky navržena tak, aby se minimalizovaly zásahy do stávající funkční technologie kotle.GFX | novinky | RTEmagicC_horak-plzen-rez1_02.JPG.jpg

Zákazník - Plzeňská teplárenská, a.s. - převzal zařízení do trvalého provozu v listopadu 2013

Reference